Podávejte pouze žádosti o akreditaci kvalifikačních a specializačních studií – info zde


Sběr žádostí do komise byl ukončen