IČO 87296705
Název firmy – žadatele Zdeňka Šíp Staňková
Jméno: Zdeňka Šíp Staňková
Bašť Mratínská 556  250 85
Telefon: 777635381 Fax: e-mail: zdenka@detijsoutakylidi.cz
Webové stránky zařízení https://kniha.detijsoutakylidi.cz/  

Seznam vzdělávacích akcí
Název vzdělávací akce Cílová skupina Oblast akce (podle předmětů) Forma (typ akce) Předpokládaný počet účastníků Hodinová dotace Účastnický poplatek Komise dne Číslo jednací Platné do
Dynamika dětského traumatu v kontextu každodenní práce učitele - webinář učitel - metodik prevence
pedagogové volného času
psychologové
učitelé MŠ
učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé SOŠ a SOU
výchovní poradci
učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
asistenti pedagoga
učitelé VOŠ
prevence sociálně - patologických jevů seminář 30 4 1500 21.4.2023 8596/2023-6-470    
Dynamika dětského traumatu v kontextu každodenní práce učitele - webinář učitel - metodik prevence
pedagogové volného času
psychologové
učitelé MŠ
učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé SOŠ a SOU
výchovní poradci
učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
asistenti pedagoga
učitelé VOŠ
prevence sociálně - patologických jevů seminář 30 4 1500 21.4.2023    
Dynamika dětského traumatu v kontextu každodenní práce učitele psychologové
učitel - metodik prevence
učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé MŠ
asistenti pedagoga
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
pedagogové volného času
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci
prevence sociálně patologických jevů seminář 30 4 2500 21.4.2023    
Dynamika dětského traumatu v kontextu každodenní práce učitele psychologové
učitel - metodik prevence
učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé MŠ
asistenti pedagoga
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
pedagogové volného času
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci
prevence sociálně patologických jevů seminář 30 4 2500 21.4.2023 8596/2023-6-470    

  Toto jsou schválené akce s rozhodnutím.
  Toto jsou akce, zařazené do komise, která doposud ještě neproběhla.
  Toto jsou akce, které byly komisí posuzovány, ale komise rozhodnutí ještě dosud nevydala.
  Toto jsou zamítnuté akce.
  Toto jsou akce, kde je výzva k doplnění.