IČO 67440649  U VŠ resortní identifikátor (RID)  
Název vzdělávacího zařízení – žadatel: Městské kulturní středisko Sobotka 
Adresa Místo Ulice PSČ
Sobotka  nám. Míru 3  50743 
Právní forma zřízení příspěvková organizace   Typ organizace Ostatní  
Pracoviště (pokud je odlišné od sídla) Místo Ulice PSČ
     
Kontaktní osoba Jméno: Ivana Lubinová
Telefon: 776 873 984 Fax: e-mail: iva.lubinova@gmail.com
Č.j. MŠMT naposledy vydaného osvědčení MSMT- 6293/2022-1 
Statutární orgán (ředitel) vzdělávacího zařízení Pavlína Havlová 
Webové stránky zařízení https://www.sobotka.cz/mks-sobotka  

Seznam vzdělávacích akcí
Název vzdělávací akce Cílová skupina Oblast akce (podle předmětů) Forma (typ akce) Předpokládaný počet účastníků Hodinová dotace Účastnický poplatek Komise dne Číslo jednací
Tvůrčí psaní učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
český jazyk dílna 10 23 2000 22.4.2022 6293/2022-2-304  
Literární kritika učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
český jazyk dílna 10 23 2000 22.4.2022 6293/2022-2-304  

  Toto jsou schválené akce s rozhodnutím.
  Toto jsou akce, zařazené do komise, která doposud ještě neproběhla.
  Toto jsou akce, které byly komisí posuzovány, ale komise rozhodnutí ještě dosud nevydala.
  Toto jsou zamítnuté akce.
  Toto jsou akce, kde je výzva k doplnění.