IČO 22724834  U VŠ resortní identifikátor (RID)  
Název vzdělávacího zařízení – žadatel: Restorativní škola z.s. 
Adresa Místo Ulice PSČ
Ostravice  Ostravice č.ev. 681  73914 
Právní forma zřízení zapsaný spolek   Typ organizace Zapsaný spolek  
Pracoviště (pokud je odlišné od sídla) Místo Ulice PSČ
Smržovka  Hřbitovní 1531  46851 
Kontaktní osoba Jméno: Eva Růtová
Telefon: +420608515084 Fax: e-mail: restorativniskola@gmail.com
Č.j. MŠMT naposledy vydaného osvědčení MSMT-14205/2021-1 
Statutární orgán (ředitel) vzdělávacího zařízení Nikola Křístek - Předseda 
Webové stránky zařízení www.restorativniskola.cz  

Seznam vzdělávacích akcí
Název vzdělávací akce Cílová skupina Oblast akce (podle předmětů) Forma (typ akce) Předpokládaný počet účastníků Hodinová dotace Účastnický poplatek Komise dne Číslo jednací
Kariérové vzdělávání aneb Jak připravit žáky na přijímací pohovor učitel - metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
výchovní poradci
speciální pedagogové
psychologové
ostatní kurz 20 8 1760 18.6.2021 14205/2021-4-563  
Školní mediace učitel - metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
výchovní poradci
speciální pedagogové
psychologové
Osobnostní a sociální výchova kurz 20 80 12470 18.6.2021 14205/2021-4-563  
Komunikace a techniky aktivního naslouchání aneb Jak se spolu lépe domluvit učitel - metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
výchovní poradci
speciální pedagogové
psychologové
Osobnostní a sociální výchova kurz 20 8 1760 18.6.2021 14205/2021-4-563  
Základy facilitace aneb Úvod do efektivní skupinové diskuse učitel - metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
výchovní poradci
speciální pedagogové
psychologové
Osobnostní a sociální výchova kurz 20 8 1760 18.6.2021 14205/2021-4-563  
Školní mediace peer-mediace - možnosti a limity učitel - metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
výchovní poradci
speciální pedagogové
psychologové
Osobnostní a sociální výchova kurz 20 8 1760 18.6.2021 14205/2021-4-563  
Proč si nerozumíme aneb Úvod do komunikace a řešení konfliktů učitel - metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
výchovní poradci
speciální pedagogové
psychologové
učitelé gymnázií
Osobnostní a sociální výchova kurz 20 8 1760 18.6.2021 14205/2021-4-563  
Mediace ve škole učitel - metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
výchovní poradci
speciální pedagogové
psychologové
Osobnostní a sociální výchova výcvik 20 100 15390 18.6.2021 14205/2021-4-563  
Mediace jako nástroj efektivního řešení konflitktů učitel - metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
speciální pedagogové
psychologové
Osobnostní a sociální výchova kurz 20 40 6400 18.6.2021 14205/2021-4-563  
Úvod do případové konference - nástroje spolupráce mezi školou, žákem a rodiči učitel - metodik prevence
učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé speciálních škol
výchovní poradci
speciální pedagogové
psychologové
prevence sociálně patologických jevů kurz 20 8 1760 11.2.2022 754/2022-4-134  
Pedagogičtí pracovníci a Školská rada učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
ostatní seminář a dílna 20 8 1760 9.9.2022 21901/2022-4-788  
Jak na mediaci ve školním prostředí (kompetenční kurz s kombinovanou formou výuk učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
ostatní cyklus přednášek a seminářů 20 40 6400 9.9.2022 21901/2022-4-788  
Pedagogičtí pracovníci a Školská rada - webinář učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
ostatní seminář a dílna 20 8 1760 9.9.2022 21901/2022-4-788  

  Toto jsou schválené akce s rozhodnutím.
  Toto jsou akce, zařazené do komise, která doposud ještě neproběhla.
  Toto jsou akce, které byly komisí posuzovány, ale komise rozhodnutí ještě dosud nevydala.
  Toto jsou zamítnuté akce.
  Toto jsou akce, kde je výzva k doplnění.