IČO 22719458  U VŠ resortní identifikátor (RID)  
Název vzdělávacího zařízení – žadatel: Hudební lahůdky, z.s. 
Adresa Místo Ulice PSČ
Brno  Kociánka 25b  612 00 
Právní forma zřízení zapsaný spolek   Typ organizace Zapsaný spolek  
Pracoviště (pokud je odlišné od sídla) Místo Ulice PSČ
     
Kontaktní osoba Jméno: Jan Čižmář
Telefon: 606222416 Fax: e-mail: jancizmar@gmail.com
Č.j. MŠMT naposledy vydaného osvědčení 11443/2015–1 
Statutární orgán (ředitel) vzdělávacího zařízení Bc. Jan Čižmář, MA 
Webové stránky zařízení www.hudebnilahudky.cz  

Seznam vzdělávacích akcí
Název vzdělávací akce Cílová skupina Oblast akce (podle předmětů) Forma (typ akce) Předpokládaný počet účastníků Hodinová dotace Účastnický poplatek Komise dne Číslo jednací
Umění písně - Art of the song učitelé ZUŠ a SUŠ umělecké školy seminář a dílna 20 24 2900 17.4.2015 6523/2015-1-266  
Kurs interpretace staré hudby učitelé ZUŠ a SUŠ umělecké školy kurz 20 24 3150 17.4.2015 6523/2015-1-266  
Letní kurs barokní hudby a tance učitelé ZUŠ a SUŠ umělecké školy kurz 20 24 6280 12.4.2019 8810/2019-2-288  
Umění písně – Art of the song učitelé ZUŠ a SUŠ umělecké školy kurz 20 24 2900 12.4.2019 8810/2019-2-288  
Renesanční hudba – jak na to? učitelé ZUŠ a SUŠ umělecké školy seminář a dílna 10 8 2050 12.4.2019 8810/2019-2-288  
Výuka staré hudby na ZUŠ a konzervatořích – možnosti rozvoje učitelé ZUŠ a SUŠ umělecké školy přednáška 10 8 2050 12.4.2019 8810/2019-2-288  
Letní kurs interpretace staré hudby učitelé ZUŠ a SUŠ umělecké školy kurz 30 24 3150 12.4.2019 8810/2019-2-288  

  Toto jsou schválené akce s rozhodnutím.
  Toto jsou akce, zařazené do komise, která doposud ještě neproběhla.
  Toto jsou akce, které byly komisí posuzovány, ale komise rozhodnutí ještě dosud nevydala.
  Toto jsou zamítnuté akce.
  Toto jsou akce, kde je výzva k doplnění.