IČO 07902590  U VŠ resortní identifikátor (RID)  
Název vzdělávacího zařízení – žadatel: Škola lesem, pobočný spolek ALMŠ 
Adresa Místo Ulice PSČ
Praha 6  Šlikova 47  16900 
Právní forma zřízení zapsaný spolek   Typ organizace Zapsaný spolek  
Pracoviště (pokud je odlišné od sídla) Místo Ulice PSČ
     
Kontaktní osoba Jméno: Zuzana Knap
Telefon: 608558685 Fax: e-mail: zuzana.knap@lesnims.cz
Č.j. MŠMT naposledy vydaného osvědčení MSMT- 35415/2020-1 
Statutární orgán (ředitel) vzdělávacího zařízení PhDr. Tereza Valkounová, PhD. 
Webové stránky zařízení www.lesnims.cz  

Seznam vzdělávacích akcí
Název vzdělávací akce Cílová skupina Oblast akce (podle předmětů) Forma (typ akce) Předpokládaný počet účastníků Hodinová dotace Účastnický poplatek Komise dne Číslo jednací
Přírodovědná expedice „Ptáci a zvířata“ učitelé MŠ mateřské školy seminář 20 7 1790 12.6.2020 21508/2020-3  
Přírodovědná expedice „Houby a rostliny“ učitelé MŠ mateřské školy seminář 20 7 1790 12.6.2020 21508/2020-3  
Provozní dokumentace lesní MŠ (Chaos vs řád II) ředitelé škol a školských zařízení
učitelé MŠ
mateřské školy seminář 20 7 1790 12.6.2020 21508/2020-3  
Ego v práci učitele učitelé MŠ
pedagogové volného času
mateřské školy výcvik 20 112 9990 10.9.2021 21591/2021-4-763  
Zahrada jako ideální vzdělávací prostředí učitelé MŠ
pedagogové volného času
mateřské školy seminář a exkurze 15 4 1090 10.2.2023 922/2023-4-181  
Pohádky a divadlo v mateřské škole učitelé MŠ
pedagogové volného času
mateřské školy cyklus seminářů 15 36 5890 10.2.2023 922/2023-4-181  
Rytmus dne, spánek a potřeby dětí předškolního věku učitelé MŠ
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
mateřské školy seminář a exkurze 15 9 1590 10.2.2023 922/2023-4-181  

  Toto jsou schválené akce s rozhodnutím.
  Toto jsou akce, zařazené do komise, která doposud ještě neproběhla.
  Toto jsou akce, které byly komisí posuzovány, ale komise rozhodnutí ještě dosud nevydala.
  Toto jsou zamítnuté akce.
  Toto jsou akce, kde je výzva k doplnění.