IČO 07621434  U VŠ resortní identifikátor (RID)  
Název vzdělávacího zařízení – žadatel: Vaše dohoda, z. s. 
Adresa Místo Ulice PSČ
Ostrava  Hlavní třída  70800 
Právní forma zřízení zapsaný spolek   Typ organizace Zapsaný spolek  
Pracoviště (pokud je odlišné od sídla) Místo Ulice PSČ
Komunitní centrum Všichni spolu  K. Pokorného 447/52a  70800 
Kontaktní osoba Jméno: Mgr. Jana Záchová
Telefon: 776332994 Fax: e-mail: zachovamail@gmail.com
Č.j. MŠMT naposledy vydaného osvědčení  
Statutární orgán (ředitel) vzdělávacího zařízení Mgr. Tomáš Zmija 
Webové stránky zařízení https://www.vasedohoda.cz/  

Seznam vzdělávacích akcí
Název vzdělávací akce Cílová skupina Oblast akce (podle předmětů) Forma (typ akce) Předpokládaný počet účastníků Hodinová dotace Účastnický poplatek Komise dne Číslo jednací
Zvládání konfliktní komunikace ve školním prostředí učitel - metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
psychologové
asistenti pedagoga
výchovní poradci
speciální pedagogové
ostatní kurz 20 12 3300 20.11.2020 39859/2020-4-1048  
Základy problematiky obětí trestných činů pro pedagogické pracovníky učitel - metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
výchovní poradci
psychologové
asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
speciální pedagogové
prevence sociálně - patologických jevů přednáška 20 4 1200 20.11.2020 39859/2020-4-1048  
Základy problematiky obětí trestných činů pro pedagogické pracovníky (webinář) učitel - metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
výchovní poradci
psychologové
asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
speciální pedagogové
prevence sociálně - patologických jevů přednáška 20 4 1200 20.11.2020 39859/2020-4-1048  

  Toto jsou schválené akce s rozhodnutím.
  Toto jsou akce, zařazené do komise, která doposud ještě neproběhla.
  Toto jsou akce, které byly komisí posuzovány, ale komise rozhodnutí ještě dosud nevydala.
  Toto jsou zamítnuté akce.
  Toto jsou akce, kde je výzva k doplnění.