IČO 24249904  U VŠ resortní identifikátor (RID)  
Název vzdělávacího zařízení – žadatel: EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM 
Adresa Místo Ulice PSČ
Praha  Dopravní 500/9  10400 
Právní forma zřízení společnost s ručením omezeným   Typ organizace  
Pracoviště (pokud je odlišné od sídla) Místo Ulice PSČ
Hradec Králové  Pospíšilova 324  50003 
Kontaktní osoba Jméno: Eva Margolienová
Telefon: +420 733 364 428 Fax: e-mail: eva.margolienova@evcentrum.cz
Č.j. MŠMT naposledy vydaného osvědčení MSMT- 21707/2015-1 
Statutární orgán (ředitel) vzdělávacího zařízení Eva Margolienová 
Webové stránky zařízení www.evcentrum.cz  

Seznam vzdělávacích akcí
Název vzdělávací akce Cílová skupina Oblast akce (podle předmětů) Forma (typ akce) Předpokládaný počet účastníků Hodinová dotace Účastnický poplatek Komise dne Číslo jednací Platné do
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Key 2 angličtina kurz 8 40 3680 19.6.2015 17379/2015-1-452    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Preliminary 1 angličtina kurz 8 40 3680 19.6.2015 17379/2015-1-452    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Preliminary 2 angličtina kurz 8 40 3680 19.6.2015 17379/2015-1-452    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: First 1 angličtina kurz 8 40 3680 19.6.2015 17379/2015-1-452    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: First 2 angličtina kurz 8 40 3680 19.6.2015 17379/2015-1-452    
Využití aktivizačních metod ve výuce anglického jazyka učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
angličtina seminář 12 6 1015 19.6.2015 17379/2015-1-452    
Vnímání národní identity obyvatel a politické uspořádání Velké Británie učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
angličtina seminář 12 4 952 19.6.2015 17379/2015-1-452    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Key 1 angličtina kurz 8 40 3680 19.6.2015 17379/2015-1-452    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English B1 Preliminary učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
angličtina kurz 5 80 10350 16.11.2017 28848/2017-1-1080    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English C1 Advanced učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
angličtina kurz 5 80 10350 16.11.2017 28848/2017-1-1080    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English B2 First učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
angličtina kurz 5 80 10350 16.11.2017 28848/2017-1-1080    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English A2 Key učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
angličtina kurz 5 80 10350 16.11.2017 28848/2017-1-1080    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Key 2 učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
angličtina kurz 5 40 5688 16.11.2018 32202/2018-2-889    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Preliminary 1 učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
angličtina kurz 5 40 5688 16.11.2018 32202/2018-2-889    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Preliminary 2 učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
angličtina kurz 5 40 5688 16.11.2018 32202/2018-2-889    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: First 2 učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
angličtina kurz 5 40 5688 16.11.2018 32202/2018-2-889    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: First 1 učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
angličtina kurz 5 40 5688 16.11.2018 32202/2018-2-889    
Využití aktivizačních metod ve výuce anglického jazyka učitelé gymnázií
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé SOŠ a SOU
angličtina seminář 20 4 800 16.11.2018 32202/2018-2-889    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Key 1 učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2.stupně ZŠ
angličtina kurz 5 40 5688 16.11.2018 32202/2018-2-889    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Key 1 učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2.stupně ZŠ
angličtina kurz 1 40 29 700 14.6.2019    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Key 1 učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
angličtina kurz 2 40 18200 14.6.2019    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Key 2 učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
angličtina kurz 2 40 18200 14.6.2019    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Key 2 učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
angličtina kurz 1 40 29 700 14.6.2019    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Preliminary 2 učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2.stupně ZŠ
angličtina kurz 1 40 29 700 14.6.2019    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Preliminary 1 učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
angličtina kurz 1 40 29 700 14.6.2019    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Preliminary 1 učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
angličtina kurz 2 40 18200 14.6.2019    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Preliminary 2 učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
angličtina kurz 2 40 18200 14.6.2019    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: First 1 učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
angličtina kurz 1 40 29 700 14.6.2019    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: First 1 učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
angličtina kurz 2 40 18200 14.6.2019    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: First 2 učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
angličtina kurz 1 40 29 700 14.6.2019    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: First 2 učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2.stupně ZŠ
angličtina kurz 2 40 18200 14.6.2019    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Advanced 1 učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
angličtina kurz 1 40 29 700 14.6.2019    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Advanced 1 učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
angličtina kurz 2 40 18200 14.6.2019    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Advanced 2 učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2.stupně ZŠ
angličtina kurz 1 40 29 700 14.6.2019    
Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Advanced 2 učitelé gymnázií
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé SOŠ a SOU
angličtina kurz 2 40 18200 14.6.2019    
Kurz obecné anglické konverzace s rodilým mluvčím učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
angličtina kurz 2 40 20 110 14.6.2019    
Kurz odborné anglické konverzace s rodilým mluvčím učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
angličtina kurz 2 40 22 110 14.6.2019    

  Toto jsou schválené akce s rozhodnutím.
  Toto jsou akce, zařazené do komise, která doposud ještě neproběhla.
  Toto jsou akce, které byly komisí posuzovány, ale komise rozhodnutí ještě dosud nevydala.
  Toto jsou zamítnuté akce.
  Toto jsou akce, kde je výzva k doplnění.