IČO 22719458  U VŠ resortní identifikátor (RID)  
Název vzdělávacího zařízení – žadatel: Hudební lahůdky, o.s. 
Adresa Místo Ulice PSČ
Brno  Cacovická 50  614 00 
Právní forma zřízení občanské sdružení   Typ organizace Občanská sdružení  
Pracoviště (pokud je odlišné od sídla) Místo Ulice PSČ
     
Kontaktní osoba Jméno: Jan Čižmář
Telefon: 606222416 Fax: e-mail: jancizmar@gmail.com
Č.j. MŠMT naposledy vydaného osvědčení  
Statutární orgán (ředitel) vzdělávacího zařízení Bc. Jan Čižmář, MA 
Webové stránky zařízení www.hudebnilahudky.cz  

Seznam vzdělávacích akcí
Název vzdělávací akce Cílová skupina Oblast akce (podle předmětů) Forma (typ akce) Předpokládaný počet účastníků Hodinová dotace Účastnický poplatek Komise dne Číslo jednací Platné do
Umění písně - Art of the song učitelé ZUŠ a SUŠ umělecké školy seminář a dílna 20 24 2900 17.4.2015 6523/2015-1-266    
Kurs interpretace staré hudby učitelé ZUŠ a SUŠ umělecké školy kurz 20 24 3150 17.4.2015 6523/2015-1-266    

  Toto jsou schválené akce s rozhodnutím.
  Toto jsou akce, zařazené do komise, která doposud ještě neproběhla.
  Toto jsou akce, které byly komisí posuzovány, ale komise rozhodnutí ještě dosud nevydala.
  Toto jsou zamítnuté akce.
  Toto jsou akce, kde je výzva k doplnění.